Koleje Peco

 

 

Koleje Peco pro velikost 0

Normálněrozchodné kolejivo Peco pro velikost 0 používá buďto širokopatní kolejnice IL-7FB, nebo kolejnice s úzkou patou IL-7BH/SBH zvané též "stoličkové" nebo (ne zcela přesně) "dvouhlavé" (podrobněji v přehledu kolejnic Peco),. Jaká kolejnice je použitá pro ten který výrobek se dá určit mimo jiné i podle katalogového čísla - "FB" značí širokopatní kolejnice a "BH" stoličkové.

širokopatní kolejivo 0

Toto provedení je našim modelářům bližší a proto ho zmíním jako první, přestože sortiment je užší. S širokopatními kolejnicemi se vyrábí tvarovatelné koleje, jeden základní typ výhybek a ještě díly pro vlastnoruční stavbu kolejí a výhybek. K těmto dílům patří: samostatné dřevěné pražce délky 175 mm (dost dlouhé i pro výhybky), betonové pražce (traťové), upevňovadla (v provedení běžném nebo s patkou pro jazyk), kolejnice (v provedení běžném, nebo opracované pro použití v srdcovce nebo jako jazyk výhybky) a kolejnicové spojky (kovové i izolační). Kromě samostatných betonových pražců modelují všechny výrobky koleje na dřevěných pražcích s upevňovadly pandrol. Velikost 0 umožňuje poměrně obstojné propracování upevňovadel, ale to je pro naše modeláře spíše na škodu, protože odpovídající upevnění kolejnic se na našich tratích nepoužívá. Tvarovatelné koleje mají délku 914 mm.


Detail upevňovadel Pandrol.

výhybky pro širokopatní kolejivo 0

S výhybkami, které mají katalogové označení SL-E791FB (pravá) a SL-E792FB (levá), se seznámíme podrobněji.

Geometrie výhybek: Délka přímé koleje je 412 mm (Peco udává 416 mm, ale asi to spletli, měřil jsem to), poloměr odbočení 1828 mm (toto, ani ostatní míry jsem po výrobci nekontroloval), úhel odbočení 8°.

Výhybky mají vodivou srdcovku. Příjemné je, že přepínač napájení jazyků a srdcovky je přímo vestavěn do výhybky a tak pro tuto základní funkci není nutno doplňovat další přepínač (podrobnosti ohledně elektrického napájení jsou navíc velmi důkladně probrány v přiloženém návodu). Výhybky jsou navrženy pro přestavník PL-10 a jeho varianty, jazyky mají pružné zamykání v obou krajních polohách..


Celkový pohled na pravou výhybku SL-E791FB.


Detail srdcovkové části výhybky. Celá srdcovka je poskládaná z čistě obrobených kolejnic.


Detail výměnové části. Také jazyky jsou z obrobených kolejnicových profilů. Nad přestavovací tyčí je mezi jazyky kryt přepínače napájení jazyků a srdcovky. Má podobu dřevěné lávky, takže nepůsobí nijak zvlášť rušivě, ale pravda je, že na našich skutečných výhybkách nic takového nenajdeme.


Vestavěný přepínač pro napájení jazyků a srdcovky je sice z větší části zakrytý, ale zespodu je přece jenom trochu vidět. Je umístěn hned vedle přestavovací tyče a tak jsou na obrázku vidět i otvory pro připevnění přestavníku PL-10. Drát pro napájení srdcovky vede pod jednou z kolejnic a je vidět vlevo nahoře.


Po nasazení přestavníku PL-10 (prodává se samostatně) to vypadá takto.


Výhybky se prodávají balené v krabičkách a je k nim přiložen podrobný návod v angličtině.

stoličkové kolejivo 0

Toto provedení kolejiva je pro britské železnice typické a běžně se používalo i jinde ve světě (setkal jsem se s ním např. ve Francii), ale u nás se nevyskytuje. Snad bychom ho našli někde ve starší historii našich drah, ale pro běžné využití je prostě cizí.

V nabídce Peco ovšem stoličkové kolejivo převažuje. Kromě tvarovatelných kolejí se vyrábějí výhybky běžné, obloukové a symetrické, dále angličan a kolejové křížení. Ze zvláštních konstrukcí jsou v nabídce výkolejky britského provedení (vypadají jako jednojazykové výhybky) a zarážedlo. K dispozici jsou také obvyklé díly pro vlastnoruční stavbu kolejí a výhybek - samostatné dřevěné pražce délky 175 mm (dost dlouhé i pro výhybky), stoličková upevňovadla (v provedení běžném nebo s patkou pro jazyk), kolejnice (v provedení běžném, nebo opracované pro použití v srdcovce nebo jako jazyk výhybky) a kolejnicové spojky (kovové i izolační). Tvarovatelné koleje mají délku 914 mm.

Aktuální nabídku kolejiva Peco pro velikosti 0 a 0e najdete v příslušném ceníku, samostatné kolejnice mají ceník vlastní.

nahoru
Sihla
Koleje Peco
Czernowitz

Ceník Peco 0 a 0e

 

 

Home ] Sihla ] [ Koleje Peco ] Czernowitz ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.