g
Tolerance

 

 

Kovové profily - tolerance délek

Výrobní řada Ms 0.5 m - obvyklá délka 495 mm (tolerance délkových rozměrů ±2%)

Výrobky z této výrobní řady k nám přicházejí v klasické hutní podobě s poměrně volnou tolerancí délek. Raději bych přijal zásadu, že profil se jmenovitou délkou 0.5 m má vždy o pár milimetrů více než 0.5 m, ale z technických důvodů to nelze zaručit. Nebuďte tedy prosím příliš překvapeni, že půlmetrový kus profilu, který jste si objednali měří ve skutečnosti jen něco málo přes 49 cm. Zaručujeme, že skutečná délka nebude menší než 98% jmenovité hodnoty. Nejčastěji bývá délka oproti jmenovité hodnotě asi o 1% kratší (tj. půlmetrový kus má obvykle kolem 495 mm). Na kladné hodnoty tolerančního pole dojde méně často.

Výrobky K&S 0.3 m - obvyklá délka 305 nebo 914 mm

Tyto výrobky již od dodavatele přicházejí nařezané do maloobchodních modelářských balení. V katalogu se udává cena za 0.3 metru, ale přesná hodnota jmenovité délky je o něco větší - 304.8 mm. Tato hodnota bývá dodržena velmi přesně. V případě výrobků délky 0.9 m je přesná délka 914 mm.

Výrobky Albion Alloys 305 mm

Tyto výrobky již od dodavatele přicházejí nařezané do maloobchodních modelářských balení. V katalogu se udává cena za 305 mm a tuto hodnotu je (zdá se) možné brát jako zaručenou. Žádné prohlášení výrobce sice nemám k dispozici, ale náhodně vybrané profily měly vždy délku cca 306 mm, tj. splňovaly zaručenou délku s milimetrovou rezervou.

Plechy - tolerance formátu

Plechy K&S 100 x 250 mm.

V katalogu se udává cena za 100 x 250 mm, ale přesné jmenovité hodnoty jsou o něco větší - 101 x 254 mm.

nahoru
Teleskopické
Tolerance

 

 

Home ] Teleskopické ] [ Tolerance ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.