g
Rozchod 45 mm

 

 

O velkých měřítkách a rozchodu 45 mm

pár slov úvodem

Zatímco modeláři menších velikostí se většinou drží svého měřítka a provozují případně i více rozchodů, aby napodobili rozličné oblíbené úzkorozchodky, u velkých měřítek je to trochu jinak. Zde se modeláři zuby nehty drží jediných ve světě hojně rozšířených kolejí rozchodu 45 mm a měřítko modelů tomuto rozchodu často přizpůsobují. I když, ani to není absolutní pravidlo, lidé mají všelijaké nápady.

Proto bude část stránek odkazovaná z "domovské stránky pro rozchod 45 mm" věnovaná nejen modelům velikosti 1 (v měřítku 1 : 32) včetně všech úzkokolejek téhož měřítka, ale také všem aktivitám na rozchodu 45 mm, ať už mají měřítko jakékoliv. (Navíc sem bude přidáno těch několik příspěvků, které se týkají měřítek ještě větších.)

přehled modelových velikostí s rozchodem 45 mm

Co vše se ve světě provádí na rozchodu 45 mm ukazuje tabulka. Některé modelové velikosti jsou rozšířené více, některé méně, někdy se pro modelování stejného skutečného rozchodu sice používá stejný modelový rozchod, ale přesto platí v každé části světa jiné měřítko. Nápadné je to hlavně u normálního rozchodu, kde Američané (NMRA) používají 1 : 29, Britové 1 : 30.5 a kontinentální Evropa (NEM) 1 : 32.

modelová velikost měřítko modeluje rozchod poznámka
1 (I) 1 : 32 1435 mm NEM
1 (I) 1 : 30.5 1435 mm britská velikost
A (REA) 1 : 29 1435 mm NMRA
24th 1 : 24 1067 mm  
IIm (2m, G) 1 : 22.5 1000 mm NEM, též označení Gm nebo K
Fn3 (G) 1 : 20.3 914 mm NMRA
SM-45 1 : 19 914 mm britská velikost
IIIe (3e) 1 : 16 750-762 mm NEM
7/8´´ 1 : 13.7 polní a průmyslové dráhy  
Vi (5i) 1 : 11 polní a průmyslové dráhy NEM, též označení Vf nebo 5f

co se přesně myslí pod označením velikostí "G" ?

Odpověď na tuto otázku není docela jednoznačná, protože každý si to vykládá trochu jinak - někdo úžeji, někdo šířeji.

V nejužším slova smyslu platí, že velikost G je totéž co velikost IIm (nebo se může psát také 2m), přičemž IIm nebo 2m je označení podle NEM, zatímco G je označení původně snad firemní, nyní zlidovělé. Takové tvrzení není docela neopodstatněné, ale já v tomto případě dávám přednost napsat označení normalizované, anebo rovnou v celém dlouhém tvaru IIm (G), pro těch pár písmenek navíc mi ruce neupadnou. Dlouhý zápis IIm (G) navíc pootevírá cestu i k výkladu podle následujícího odstavce.

V širším slova smyslu se totiž označení G používá i pro výrobky, které sice velikosti IIm měřítkem docela neodpovídají, ale jsou spolu s modely velikosti IIm nabízeny a jsou s nimi provozně kompatibilní. Tradiční výrobci zahradních železnic totiž kromě opravdových modelů (skutečných vozidel metrového rozchodu) vyrábějí i různé podivnosti. To že na metrový rozchod upravují vozidla rozchodů užších (např. 760 mm), by se dalo ještě vydržet, ale zahradní napodobeniny normálněrozchodných vozidel (porůznu zkrácené, zúžené a s ujetým měřítkem), už vypadají spíše jako karikatury. Je to zvláštní přístup, protože na kolejích IIm lze bez úprav provozovat přímo modely velikosti 1. Jenže ty svojí výškou vzhledově nezapadají do světa v měřítku 1 : 22.5 - a tak (protože je poptávka) se vyrábějí i tyto zrůdičky. To všechno je zahradní železnice G a v tomto smyslu je použití tohoto písmene myslím nejsprávnější.

V nejširším slova smyslu se pod velikost G kromě velikosti IIm řadí i všechny další aktivity na rozchodu 45 mm (tj. mimo jiné celá velikost 1), případně i modelování na rozchodech podobných a větších. Není to úplně šťastný přístup a nedoporučuji ho následovat. Pro tento rozsah se na těchto stránkách používá označení velká měřítka.

nahoru
Rozchod 45 mm
Spřáhla M-M
Koleje Peco
Oplen Ja

 

 

Home ] [ Rozchod 45 mm ] Spřáhla M-M ] Koleje Peco ] Oplen Ja ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.