g
Teleskopické

 

Teleskopické trubky a jekly

 
foto K&S Engineering

Některé řady trubek a uzavřených profilů mají zajímavou vlastnost - jsou vyrobeny tak, aby je bylo možné do sebe zasouvat, menší profil je možné vždy zasunout do následujícího většího profilu. To je možné opakovat, takže můžete do největšího profilu v řadě postupně zasunout všechny menší (v případě mosazných trubek K&S Engineering to může být až 20 do sebe zasunutých velikostí). Profily jsou vyrobeny velmi přesně, nemusíte je do sebe zarážet silou, přitom vnitřní profil ve vnějším ani nijak nekloktá - vzájemné uložení je volně suvné. Tím je výrazně rozšířena oblast použití již tak velice pěkných profilů.

Teleskopických vlastností využijete jednak při stavbě modelů výsuvných zařízení (jako je např. rameno autojeřábu), ale také při modelování různých sloupů, které jsou vyrobeny spojením trubek různých průměrů (pouliční osvětlení, stožáry trakčního vedení apod.). V tomto případě sice v provozu suvné uložení nevyužíváte, výrazně vám ale zjednoduší práci při stavbě modelu a zvýší jeho pevnost, což je právě u modelů sloupů docela významná věc.

Pozor, pokud chcete využít teleskopických vlastností profilů, musíte věnovat velkou pozornost jejich řezání (dělení). Deformovaný konec profilu, neodstraněné otřepy po řezání nebo ohnutý profil - to jsou příčiny, které mohou výrazně omezit pohyblivost teleskopických dílů.

Teleskopické zasouvání umožňují následující profily:

výrobky K&S Engineering

V sortimentu K&S je teleskopických profilů spousta. Jejich využití dále zvyšuje možnost kombinovat trubky z různého materiálu, anebo dokonce trubky s různou tloušťkou stěn, pokud jsou v přiměřeném poměru. Např. trubka s tloušťkou stěny 0.75 mm může být nahrazena dvěma do sebe zasunutými trubkami s tloušťkou stěny 0.35 mm. Takto lze spolu navzájem kombinovat všechny imperiální řady (tloušťky stěn 0.15, 0.35 a 0.75 mm), nebo všechny metrické řady (tloušťky stěn 0.225 a 0.45 mm).

tvar

popis - materiál

rozsah rozměrů (resp. průměrů) [mm]

stupňování vnějšího rozměru (průměru) [mm]

tloušťka stěny [mm]

Trubky

mosazné metrické

2-10

1

0.45

mosazné metrické tenkostěnné

1-5.5

0.5

0.225

mosazné (imp. řada)

6.3-19.1

1.6

0.75

mosazné (imp. řada)

1.6-16.7

0.8

0.35

mosazné tenkostěnné

0.8-1.6

0.4

0.15

měděné

1.6-6.3

0.8

0.35

hliníkové metrické

2-8

1

0.45

hliníkové imperiální

1.6-7.9

0.8

0.35

z nerezavějící oceli

3.2-12.7

1.6

0.7

Uzavřené profily duté čtvercového průřezu

mosazné (imp.)

1.6-6.3

0.8

0.35

mosazné (metr.)

2-6

1

0.45

hliníkové

2.4-6.3

0.8

0.35

Uzavřené profily duté šestihranného průřezu

mosazné

2.4-4.8

0.8

0.35

Uzavřené profily duté obdélníkového průřezu*

mosazné

2.4x4.8-4.8x9.5

0.8 / 1.6

0.35

*) Pozn: obdélníkové jekly nejsou tak docela teleskopické, ve všech velikostech mají zachován poměr stran profilu, takže při vzájemném zasunutí je menší rozměr volně suvný a větší rozměr kloktá, protože je stupňovaný dvojnásobně.


Ukázka několika málo z široké nabídky mosazných teleskopických profilů - tenkostěnné trubky (dole) a duté uzavřené profily čtvercového průřezu (nahoře). Vlevo je milimetrová stupnice.

Uvedené profily se standardně dodávají v délce 0.3 m (některé také v délce 0.9 m). Při velkém odběru je možné objednat dodávku profilů nařezaných na délku podle přání zákazníka (alespoň 100 kusů od každé požadované kombinace profil - délka, největší možná délka je 0.9 m). Ještě nikdy si od nás tyto zákaznické délky nikdo neobjednal a patrně to bude spojené s dlouhou dodací lhůtou a jinými těžkostmi.

Profily mají očištěný povrch a odstraněné otřepy po řezání.

výrobky Albion Alloys

Teleskopické vlastnosti profilů Albion Alloys jsou podobné jako u firmy K&S. I zde je možné kombinovat trubky z různých materiálů. Sortiment je zatím menší, ale zato zahrnuje vůbec nejmenší dostupné průměry trubek. A je tu ještě jedna odlišnost - a sice u nejmenších průměrů trubek, které mají v některých případech tloušťku stěny jinou, než ostatní trubky v dané řadě. Vzájemnému zasouvání to ale samozřejmě nijak nebrání.

Základní stupňování průměru trubek Albion Alloys je po jednom milimetru (při tloušťce stěny 0.45 mm). Tyto trubky by z principu mělo být možné kombinovat také s metrickými řadami K&S (viz výše). Nejmenší trubky se vyrábějí v řadách velmi jemně stupňovaných - po jedné desetině milimetru. Protože tloušťka stěny těchto trubek je také (skoro) desetina milimetru, musí se tyto trubky do sebe zasouvat ob jednu (lichá katalogová čísla do lichých a sudá do sudých). Milimetrovou trubku jemné řady lze samozřejmě zasunout do dvoumilimetrové z řady základní atd.

V nabídce je také "sada teleskopických trubek malého průměru SFT1", která rovnou obsahuje výběr několika nejmenších trubek, které lze do sebe zasunout.

tvar

popis - materiál

rozsah průměrů [mm]

stupňování rozměru (průměru) [mm]

tloušťka stěny [mm]

Trubky

mosazné (základní řada)

1-10

1

0.45

mosazné velmi malého průměru

0.3-1

0.2*

<0.1

trubky velmi malého průměru z pakfongu

0.3-0.7

0.2*

<0.1

hliníkové

1-5

1

0.45

měděné

1-5

1

0.45

Uzavřené profily duté čtvercového průřezu

mosazné

1.6-6.3

0.8

0.35

*) Pozn: průměr trubek v této řadě je stupňovaný po jedné desetině milimetru, ale zasouvat se do sebe (s ohledem na tloušťku stěny) pochopitelně dají vždy ob jednu, takže z hlediska teleskopicky použitých trubek narůstá průměr vždy o dvě desetiny.


Teleskopické profily Albion Alloys - od tyčky průměru 0.3 mm až ke čtyřmilimetrové trubce jsou použity čtyři různé materiály. (foto Albion Alloys)

výrobky řady Ms

U těchto výrobků sice nejsou teleskopické vlastnosti deklarovány, ale každému by mělo být nápadné, proč se tolik průměrů mosazných trubek dodává mimo jiné s "nekulatou" tloušťkou stěny 0.45 mm. Všechny tyto trubky jsou skutečně pro teleskopické zasouvání využitelné a dají se také kombinovat s trubkami ostatních výrobců.

výrobky Evergreen

Teleskopické možnosti nabízejí v omezeném rozsahu také plastové profily. Konkrétně u plastových trubek Evergreen platí, že trubku lze vždy zasunout do větší trubky s katalogovým číslem o 2 větším (např. EV 226 do EV 228), podrobněji je to vysvětleno na příslušné stránce.

nahoru
Teleskopické
Tolerance

 

 

Home ] [ Teleskopické ] Tolerance ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.