F7

 

 

Motorová lokomotiva typu EMD F7


EMD F7A barvách Union Pacific.

předloha

Lokomotiva typu F7 je typickou představitelkou amerických skříňových lokomotiv, jaké byly vyráběny ve 40. a 50. letech. Skříňové lokomotivy se obvykle vyráběly v provedení “A” (tj. s jedním stanovištěm strojvedoucího) a v provedení “B” (tj. bez stanoviště strojvedoucího, na obou koncích s přechodovými můstky). V čele vlaků se pak objevovaly různé sestavy strojů A a B řízené z vpředu jedoucího stroje A.

Mezi skříňovými lokomotivami své doby pak typ F7 patří k nejpočetnějším a nejznámějším. Od února 1949 do prosince 1953 bylo vyrobeno v EMD-GM (Electromotive Division General Motors) celkem 2261 lokomotiv obou provedení (jiný pramen uvádí 2316 strojů A a 1483 strojů B).

Přehled výroby lokomotiv EMD.


Model lokomotivy č. 335 dráhy Santa Fe. Skutečná lokomotiva byla vyrobena v červnu 1951 a patřila k nemnoha, které obdržely v roce 1971 modrou variantu nátěru "válečná čelenka" (Warbonnet). Poté co v roce 1971 zahájil provoz Amtrak, dráha Santa Fe převedla některé původně víceúčelové lokomotivy F7 do nákladní dopravy. Tyto lokomotivy pak obdržely "modrou čelenku". Dnes je v provozu již nenajdete.

model Micro-Trains v měřítku 1 : 220


Detail přední části lokomotivy dráhy Milwaukee Road.

Jsou to vlastně dva různé modely, z nichž jeden představuje lokomotivu A (s jedním čelním stanovištěm strojvedoucího) a druhý lokomotivu B (bez stanoviště strojvedoucího). Model lokomotivy A se dodává s pohonem i bez pohonu (v poslední době se již díl A bez pohonu v nabídce neobjevuje), lokomotiva B pouze bez pohonu.

Model sekce A má původ v roce 1978, kdy začal samostatnou skříň lokomotivy prodávat Nelson Gray. Hotovou lokomotivu prodávala od roku 1984 firma Kadee, která jeho výrobu převzala. Od rozdělení firmy Kadee (1990) je model nabízen pod značkou Micro-Trains. (Od roku 1984 vyrábí obdobný model také Märklin. Něco málo o srovnání obou konkurenčních modelů a pár dalších informací je na zvláštní stránce.)

Skříň lokomotivy tvoří kovový odlitek, vnitřek je zcela vyplněn pohonem, obklopeným kovovým rámem (lokomotiva se ale dodává i v provedení bez pohonu). To zajišťuje slušnou adhezní hmotnost. Masky podvozků jsou plastové, s pěkně propracovanými detaily. Vzhled stroje kazí rozsáhlý otvor v čele, určený pro průchod spřáhla. Spřáhlo je totiž bohužel připevněno k podvozku a natáčí se tedy s ním. Model je celkově velmi pěkný, ale poplatný době svého vzniku. Dnes by snad už nikdo nedával spřáhla na podvozek (omyl, dávají je tam i u nových modelů jak MTL tak AZL) a také drobné detaily by bylo možné provést jemněji. To dokládá i srovnání s novějším modelem sekce B.

Ten přibyl k již řadu let vyráběné sekci A v roce 2000 a jeho vzhled svědčí o technologickém pokroku výrobce. Nový model vyniká podstatně jemnějším provedením detailů, což je zvláště patrné u střešních ventilátorů a stupaček, rovněž nýty jsou výrazně jemnější. Skříň sekce B je ale vyrobena z plastu. Lokomotiva B se dodává výhradně v provedení bez pohonu, ale jinak je spodek úplně stejný jako u sekce A. Spřáhla jsou opět připevněna k podvozku, ale v tomto případě to tolik nevadí, protože čela nemají výrazný čelník a pluh.


Pohled zepředu ukazuje obří otvor pro spřáhlo. Ale ani ostatní otvory v čele lokomotivy (okna a světla) nejsou na úrovni dnešní doby. Zepředu je prostě lepší se na tenhle model nekoukat. Lokomotiva Southern Pacific.


Provedení ventilátorů a dalších detailů na střeše nejvíce ukazuje časový odstup mezi oběma modely. Nástroje na model sekce B (nahoře) jsou o 22 let novější, než ty, ze kterých se vyrábí sekce A (dole).

Do roku 2002 bylo nabízeno deset barevných variant modelu sekce A s pohonem, sortiment odpovídajících lokomotiv bez pohonu (A i B) je užší. Modely (obě sekce) jsou tradičně nabízeny volitelně buď s modelovými spřáhly Magne-Matic, nebo se spřáhly Märklin.


V barvách Union Pacific se vyrábí díl A a to s pohonem (14001-2), nebo bez pohonu (12001-2) a nově i díl B (17001-2). Na obrázku je díl B, pozná se to podle jemnějšího nýtování a dalších detailů.


Ještě jeden detail zadního čela lokomotivy, tentokrát je to díl A. Lokomotiva v barvách Southern Pacific.

Čtenáři nejvýznamnějšího amerického časopisu pro železniční modeláře Model Railroader v hlasování rozhodli, že lokomotiva F7B od firmy Micro-Trains získala 1. místo v anketě MODEL ROKU 2000 v kategorii modelů velikosti Z.


F7A dráhy Milwaukee Road.


Southern Pacific 6440.

Parametry pojezdu modelu lokomotivy EMD F7 (zpráva pro bastlíře):

Rozvor podvozku 12.2 mm, vzdálenost středů podvozků 41.3 mm, přesnost měření asi tak ± 0.1 mm.

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a vozů Micro-Trains pro velikost Z a o jejich cenách naleznete v příslušném ceníku.

nahoru
Parní řady M SP
F7
GP9
GP35
SD40-2

 

 

Home ] Parní řady M SP ] [ F7 ] GP9 ] GP35 ] SD40-2 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.