Jak to funguje

 

 

Jak fungují spřáhla Magne-Matic?

Pro rozpojování spřáhel Magne-Matic se používají rozpojovače vyrobené z vhodně polarizovaného permanentního magnetu. Magnetické pole působí na rozpojovací trny spřáhel - to jsou takové ty ocelové ohnuté drátky, co ční směrem dolů z každého spřáhla a svým tvarem nápadně připomínají brzdové hadice.

Činnost spřáhel při rozpojování a posunu objasňují následující názorné obrázky: 

Princip vysvětlují stylizované obrázky spřáhel MTL 1015 určených pro rozchod 9 mm. Vzhled spřáhel je zjednodušen dílem z důvodu stylizace kresby, dílem proto, že tato spřáhla patří k vůbec nejmenším typům a tak je jejich vzhled oproti skutečnému spřáhlu více zjednodušen, než u větších velikostí. Pokud si chcete prohlédnout raději fotografie než schematické obrázky, máme pro vás podobně udělanou stránku s fotografiemi.

První obrázek ukazuje spojená spřáhla. Takto vypadají např. za jízdy vlaku (je-li v soupravě tah, zůstávají spřáhla takto spojená i při průjezdu nad rozpojovačem). Chceme-li spřáhla rozpojit, zastavíme tak, aby rozpojovací trny byly v prostoru rozpojovače.

Nyní zvolna posunujeme soupravu zpět. Vozy se namáčknou na sebe a síla způsobená magnetickým polem rozevírá spřáhla tak, až se rozpojí. Nyní můžeme s odpojenou částí soupravy odjet.

Pokud najedeme zpět na odpojený díl soupravy v prostoru rozpojovače, spřáhla se nespojí, ale pouze se navzájem zaklesnou. Je to způsobeno tím, že magnetické pole rozpojovače udržuje spřáhla v otevřeném stavu. Nyní můžeme odpojené vozy odsunout na libovolné místo a tam je již bez dalšího rozpojovače nechat stát.

Setkají-li se spřáhla dvou vozidel kdekoliv mimo magnetické pole rozpojovače, jsou připravena k samočinnému spojení.

Díky tomu může jeden strategicky umístěný rozpojovač obsloužit celý rozsáhlý vlečkový areál a Vy se můžete při posunu vydovádět dosyta, aniž byste se omezovali, nebo do provozu souprav zasahovali rukama.

Obrázky publikované na této stránce byly poskytnuty laskavostí firmy Micro-Trains Line Company.
Doporučujeme Vám navštívit jejich oficiální stránky, kde najdete mnohé užitečné informace (pochopitelně v angličtině). Každý měsíc jsou tam publikovány aktuální novinky.
 

nahoru
Vývoj spřáhel
Konstrukce
Přehled spřáhel
Volba délky
Jak to funguje
Jak to funguje

 

 

Home ] Vývoj spřáhel ] Konstrukce ] Přehled spřáhel ] Volba délky ] [ Jak to funguje ] Jak to funguje ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.