g
Sady Rotacraft

 

 

Sady Rotacraft

Rotacraft je jednou z řady obchodních značek přiřazených ke značce Modelcraft. Pod touto značkou se prodávají elektrické modelářské vrtačky a brusky a nástroje pro ně.


Sady Rotacraft - zleva RC9001, RC9002 a RC9005.

rotační nástroje do modelářských vrtaček a brusek

Rotační nástroje Rotacraft jsou vhodné pro všechny běžné stopkové modelářské vrtačky a brusky (Rotacraft, Proxxon, Dremel atd.) a jsou zaměnitelné s klasickými zubařskými nástroji (které jsou mezi modeláři rovněž dosti rozšířené). Stopky nástrojů mají průměr 2.35 mm nebo 3.2 mm.

Na této stránce se věnujeme především sadám rotačních nástrojů. Sady umožňují získat najednou větší počet nástrojů za příznivou jednotkovou cenu. Rotacraft dodává několik různých sad, každá z nich je zaměřena na některou typickou činnost a pro tuto činnost přináší škálu různých nástrojů. Ty nejběžnější (a při práci nejrychleji spotřebovávané) nástroje jsou obsaženy ve větších počtech, méně běžné nástroje a "držáky" jsou obsaženy jednotlivě.

Sada 25 rotačních nástrojů pro broušení - RC9001


Sada Rotacraft RC9002.

RC9001 je sada zaměřená na broušení. Při prvním pohledu si všimneme hlavně "šmirglovníků" - válcových nástrojů poskládaných z mnoha listů smirkového papíru. Najdeme zde dva větší (s hrubostí 80 a 240) a dva menší (s hrubostí 120 a 320). (Poznámka: údaje o hrubostech vycházejí z prohlídky první dodané sady, katalog výrobce je neuvádí a změny tedy nelze vyloučit.)

Dále jsou tu hrubé smirkové pásy válcového tvaru. V sadě jsou ve dvou různých průměrech, od každého jich je tu šest kusů. Tyto pásy se používají tak, že se navléknou na pryžové válcové jádro a potom i s ním na šroubovací hřídelku. Po utažení šroubu vnikne hrubý brusný nástroj vhodný spíše pro nižší otáčky (z rozsahu otáček používaných pro broušení).

Posledními obsaženými nástroji jsou brusné kotouče. V sadě je 6 stejných, poměrně tenkých kotoučů (s tloušťkou kolem 1 mm), které se nasazují na šroubovací hřídelku.

Do celkového počtu 25 kusů jsou zahrnuty i neosazené hřídelky - takže rekapitulace: 4 "šmirglovníky", 12 smirkových válečků, 6 brusných kotoučů a 3 šroubovací hřídelky (včetně na nich osazených pryžových jader pro smirkové válečky).


"Šmirglovníky" v sadě RC9001 - toto jsou dva větší, se stopkou o průměru 3.2 mm.


Smirkové válečky (vidět jsou jen ty s větším průměrem) a hřídelky s pryžovým válečkem na který se navlékají (sada RC9001).

Sada 30 rotačních nástrojů pro leštění a čištění - RC9002


Sada Rotacraft RC9002.

RC9002 je třicetidílná sada zaměřená na čištění a leštění. Pro čištění zde najdeme především rotační kartáče. Co do tvaru jsou zde kartáče radiální (kotoučové), axiální a kuželové, co do použitého materiálu drátěné (ocelové a mosazné) a nylonové. Pro každou kombinaci tvaru a materiálu je v sadě jeden nástroj - celkem jich je tu tedy devět.

Pro leštění jsou v sadě bavlněné kotouče. Kotouče jsou dvojího provedení, liší se tloušťkou a způsobem upevnění na hřídelku. Celkem jich je tu 8.

Dále jsou tu hrubé smirkové pásy válcového tvaru. V sadě jich je osm kusů od dvou různých průměrů. Tyto pásy se používají tak, že se navléknou na pryžové válcové jádro a potom i s ním na šroubovací hřídelku. Po utažení šroubu vnikne hrubý brusný nástroj vhodný spíše pro nižší otáčky (z rozsahu otáček používaných pro broušení).

Do celkového počtu 30 kusů jsou zahrnuty i neosazené hřídelky - takže rekapitulace: 9 rotačních kartáčů, 8 bavlněných kotoučů, 8 smirkových válečků, 3 šroubovací hřídelky a 2 pryžová jádra pro smirkové válečky.


Axiální rotační kartáče v sadě RC9002 - zdola ocelový, mosazný a nylonový.


Detail sady RC9002 - v popředí bavlněné leštící kotouče, za nimi kartáče kotoučové (vlevo) a kuželové (vpravo).


Smirkové válečky dvou průměrů v sadě RC9002.

Sada 60 rotačních nástrojů pro broušení a řezání - RC9005


Sada Rotacraft RC9005.

RC9005 je sada zaměřená na broušení a řezání a co do počtu obsažených nástrojů patří k největším v nabídce Rotacraft.

Najdeme zde 11 brusných stopkových nástrojů malého průměru. Mají různé tvary - válcový (s různými průměry), kulový, válcový se zaoblenou špičkou, nebo kuželový (zužující i rozšiřující se).

Dále jsou tu výměnné brusné kotouče (ty se nasazují na šroubovací hřídelku). Je tu osm silnějších kotoučů.brusných, 25 tenkých kotoučů řezacích (rozbrušovacích) a 5 řezacích kotoučů většího průměru vyztužených tkaninou.

Pro řezání jsou také určeny tenké ocelové pilové kotouče s jemnými zuby (dva průměry po dvou kusech) a kotouče diamantové (rovněž dva průměry po dvou kusech).

Do celkového počtu 60 kusů jsou zahrnuty i neosazené hřídelky - takže rekapitulace: 11 stopkových nástrojů malého průměru, 8 brusných kotoučů, 25+5 brusných kotoučů řezacích, 4 pilové kotouče, 4 diamantové kotouče a 3 šroubovací hřídelky.


Diamantové kotouče dvou průměrů v sadě RC9005.


Ocelové pilové kotouče s jemnými zuby v sadě RC9005.


Brusné stopkové nástroje malého průměru v sadě RC9005.


Řezací kotouče v sadě RC9005. Vlevo větší kotouče vyztužené tkaninou, vpravo menší (a tenčí) kotouče rozbrušovací. Těch bývá velká spotřeba, často se rozlomí a tak jich je tu pro jistotu připravena větší zásoba (25 kusů).

Aktuální nabídku najdete v ceníku nástrojů Modelcraft.

nahoru
Podložky
Řezák na desky
Pilkové skalpely
Výstružníky
Kleště Xuron
Sada plastikáře
Sady Rotacraft
Ceník Modelcraft

 

 

Home ] Podložky ] Řezák na desky ] Pilkové skalpely ] Výstružníky ] Kleště Xuron ] Sada plastikáře ] [ Sady Rotacraft ] Ceník Modelcraft ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.