Kontejnery CS

 

 

Naše kontejnery

popis některých historicky významných, anebo jinak pozoruhodných kontejnerů, používaných či vyráběných v Československu

Je zásluhou Ministerstva dopravy, správy 11, že se rozhodlo pro zadání vývoje kontejnerů, což je zvlášť důležité v době, kdy v technicky vyspělých státech dochází k prudkému rozmachu kontejnerizace.” To je napsáno v úvodu článku o prvních kontejnerech pro ČSD, který otiskly Technické zprávy VÚKV v roce 1968, v oné dávné době nástupu kontejnerů u nás. V československých podnicích se tehdy slibně rozbíhal vývoj kontejnerů ISO 1A, 1C a 1D a také malého kontejneru Uk 32. Vývoj posledního zmíněného pokročil nejdále a dospěl až k sériové výrobě.

Kontejner Uk 32

Malý kontejner Uk 32 byl zamýšlen jako představitel typu ISO 3C (délka 2100 mm, šířka 1325 mm, výška 2400 mm a brutto hmotnost 2500 kg). Projekční práce zahájila vagónka Česká Lípa počátkem roku 1967 na popud Ministerstva dopravy. V průběhu vývoje ale Ministerstvo dodatečně projevilo přání snížit kontejner o 100 mm. Kontejnery sice kvůli výšce 2300 mm nevyhovovaly standardu ISO, ale to celkem ničemu nevadilo a sériová výroba se rozeběhla ve třetím čtvrtletí 1968.

Skříňový kontejner měl rám svařovaný z hraněných ocelových profilů tloušťky 2 mm, střechu z ocelového plechu tloušťky 1 mm. Bočnice a čela měly výplň z hliníkového plechu tloušťky 1.8 mm, podlaha byla dřevěná. Dveře měly dřevěný rám oboustranně obložený hliníkovým plechem. Uvnitř kontejneru byla mezipodlážka, kterou bylo možné ustavit do tří poloh. Prostor za pravým křídlem dveří byl opatřen popruhy pro zahražování zboží proti vypadnutí při otevření kontejneru. Kontejner byl opatřen manipulačními a fixačními oky a na spodku rámu také nabíracími otvory pro vidle vysokozdvižného vozíku.

Předpokládalo se, že bude vyrobeno několik tisíc těchto kontejnerů. Kolik jich bylo doopravdy vyrobeno se mi nepodařilo zjistit (jisté je, že v roce 1974 se už určitě nevyráběly), ale rozhodně to byl významný počet. Historický význam typu Uk 32 spočívá především v tom, že to byl první (a možná jediný) kontejner vyráběný ve větších sériích v Československu. Dnes je provoz těchto malých kontejnerů již dávno minulostí. Lze je dosud najít v průmyslových areálech a po nádražích, kde slouží jako kůlny (podobně jako k témuž účelu častěji používané větší kontejnery).


Kontejner Uk 32 s označením 20587 ČSD stojí u koleje velkého okruhu v Cerhenicích. Fotografováno 5.4.2007.

Kontejner UM 5

Druhý typ malých kontejnerů řady 3, který používaly ČSD. Tyto kontejnery se dovážely z NDR. Vlastní hmotnost 480 kg, brutto hmotnost 5000 kg, ložný objem 10.8 m³. Na rozdíl od předchozího typu mohu v tomto případě posloužit fotografií.


Jeden kontejner UM 5, s označením 45057 ČSD, slouží dosud jako kůlna v areálu VÚKV v Cerhenicích. Fotografováno 24.2.2006.


Jiný kontejner UM 5, s označením 45589 ČSD, stojí na berounském seřadišti, poblíž cementárny. Fotografováno 25.7.2008.

Kontejnery Dkpt 2.5 a Ekpt 5

Tyto svařované hliníkové kontejnery vyráběl podnik VEB Containerbau v Lipsku. Rozměrově sice odpovídaly řadě ISO 3, ale některé další požadavky ISO nesplňovaly. Kontejner Dkpt 2.5 přibližně odpovídal typu ISO 3C, kontejner Ekpt 5 typu ISO 3A. Měly jedny dvoukřídlé dveře. Nepodařilo se mi zjistit, jestli tyto kontejnery používali i naši zařaditelé.

Kontejnery řady ISO 1

Na přelomu 60. a 70. let se v Československu slibně rozeběhl také vývoj kontejnerů řady ISO 1. Vagónka Poprad vyrobila prototypy kontejnerů 1C a 1A, Vagónka Česká Lípa kontejner 1D a národní podnik Orličan v Chocni vyrobil kontejner 1C a také několik izotermických kontejnerů 1A, 1C a 1D (patrně ve spolupráci s podnikem Imados). Většinou ale zůstalo u prototypů, pouze plošinový kontejner ISO 1C se sklopnými stěnami vyvinutý Geologickým průzkumem Zlaté Hory se dostal až do ověřovací série. Základem kontejnerového parku se tak staly především stovky kusů skříňových kontejnerů Gtt 2, Gtt 3 a Gt 3 dovážené z NDR. Tyto kontejnery vyráběly dílny DR v Cvikově (RAW “7. Oktober”). Byly celokovové, ocelové svařované konstrukce. Podobné kontejnery s podobným typovým označením používaly v téže době také DB, možná šlo o nějakou licenci nebo kooperaci (?).


Vyřazený chladící kontejner ČSKD - Intrans neznámého původu. Mohlo by se jednat o některý z prototypů chladících kontejnerů Orličan - Imados, ale taky to může být něco úplně jiného. Praha Žižkov nákladové nádraží, 20.3.2006.

Kontejner Gtt 2

Krytý universální kontejner ISO 1C s vlastní hmotností 2150 kg. Tento kontejner byl vyjímečný tím, že byl třídveřový. Kromě obvyklých dveří v zadním čele měl ještě dvoukřídlé dveře uprostřed obou bočnic. Dost možná, že tyto dveře byly příčinou předčasného vyřazení těchto kontejnerů, možná z pevnostních důvodů, podrobnosti neznám. Každopádně je nápadné, že následující typ Gtt 3 byl těžší.

Kontejner Gtt 3

Krytý universální kontejner ISO 1C, další vývojový stupeň navazující na předchozí typ Gtt 2. Vlastní hmotnost 2250 kg. Kontejnery obou typů Gtt byly brzy vyřazeny a rozprodány na skladiště, kůlny a podobně. Tomuto účelu slouží výborně dosud a tak si tyto pamětníky počátků kontejnerové dopravy u nás můžete leckde prohlédnout dosyta.


Kontejner Gtt-3 s bočními dveřmi ČSD Intrans CSDU 253392 v Praze na Masarykově nádraží 1.2.2005. Kontejner měl v době fotografování ještě i tovární štítek s rokem výroby 1973 nebo 1976 (hůře čitelné). V roce 2006 již tento vrak na místě není.


Jiný kontejner Gtt-3, vyrobený v březnu 1974 stojí v areálu VÚKV v Cerhenicích. Fotografováno 23.2.2006.

Kontejner Gt 3

Krytý universální kontejner ISO 1C, podobné stavby jako kontejnery řady Gtt, ale s jedinými dvoukřídlými dveřmi vzadu. Z prostudovaných vraků vyplývá, že tyto kontejnery jsou novější, než Gtt. Koncept třídveřového ISO kontejneru byl tedy pravděpodobně opuštěn někdy kolem roku 1975. I tento kontejner má ještě stěny vyztužené mohutnými obdélníkovými žebry, což je společný znak těchto nejstarších kontejnerů z NDR.


V areálu VÚKV v Cerhenicích stojí osm kontejnerů typu Gt-3 s nápisy ČSD Intrans. Byly vyrobeny v letech 1976-1977. Jeden z nich, CSDU 161020, je na tomto snímku pořízeném 23.2.2006.


Zajímavý kontejner ČSKD s čtyřkřídlými bočními dveřmi CSDU 900012. "Utopené" horní rohové prvky svědčí o tom, že tento kontejner je o něco širší než je běžné. Pravděpodobně je vyroben podle normy pro "Binnenkonteinery DB" (šířka 2500 mm) a zhruba odpovídá typům Hg 6.402 (405 nebo 406), které se pro DB vyráběly v letech 1976-1982. ČSKD mělo v provozu dokonce více typů těchto širších kontejnerů. Praha Žižkov nákladové nádraží, 20.3.2006.


I když to z tohoto pohledu není zřejmé, i toto je zajímavost - je to otevřený kontejner CSDU 196191. Můžete si to ověřit alespoň podle ISO kódu 2050. Praha Žižkov nákladové nádraží, 20.3.2006.

I další rozvoj národního parku kontejnerů byl založen (alespoň pokud je mi známo) jen na dovozu. Dlouho se téměř celý park skládal jen z universálních skříňových jednodveřových kontejnerů ISO 1C (1CC), které se dovážely z Maďarska, Polska, Bulharska a Sovětského svazu a navzájem se lišily jen v detailech. Nový popud k zavádění speciálních typů přišel až s další podporou rozvoje kontejnerové dopravy v 80. letech. Tehdy se u nás objevilo několik prvních typů nádržkových kontejnerů na přepravu tekutin a práškových hmot.


Na východoněmecké kontejnery navázaly dodávky z ostatních socialistických států. Mezi ně patrně patří i tento kontejner CSDU 175692. Je modernější konstrukce, stěny jsou vyztuženy větším počtem slabších žeber. Na obou koncích bočnice je několik žeber vynecháno, takže jsou zde vytvořeny panely pro nápisy. Praha Libeň, 27.2.2004.

Kotlové kontejnery

Největším počinem bylo 27 kontejnerů, které pro svoje potřeby získala Spolana Neratovice. Kontejnery určené na přepravu freonu byly dovezeny z Francie. Kontejnery vyrobila firma BSL. Nádržkové kontejnery dovezené ze západu ale byly pro socialistické hospodářství příliš drahé a tak byl zadán vlastní vývoj vagónce Poprad. Zde bylo posléze vyvinuto několik typů kotlových kontejnerů ISO 1C.

- kontejner na přepravu koncentrované kyseliny sírové

Byl vyvinutý na základě požadavku RD Jeseník. Ocelový kotel měl objem 9 m³ a vyprazdňoval se spodním ventilem. Od tohoto kontejneru byl vyroben přinejmenším prototyp.

- kontejner na přepravu alfaolefínů C6 až C10

Byl vyvinutý pro Spolanu Neratovice. Ocelový kotel měl mít objem 20.4 m³ a tlakové vyprazdňování. Byla zpracována dokumentace, jestli došlo k výrobě se mi nepodařilo zjistit.

- kontejner na přepravu alfaolefínů C12 až C14 s topným zařízením

Byl vyvinutý pro Spolanu Neratovice. Ocelový kotel měl mít objem 20 m³ a tlakové vyprazdňování. Pro usnadnění vyprazdňování v chladném období měl být vybaven topením s činnou plochou 12 m². Byla zpracována dokumentace, jestli došlo k výrobě se mi nepodařilo zjistit.


Výkres kontejneru na přepravu koncentrované kyseliny sírové, vyvinutého v 80. letech v Popradu. Technické zprávy VÚKV, ročník 1988.


Výkres kontejneru na přepravu alfaolefínů C6 až C10, vyvinutého v 80. letech v Popradu. Technické zprávy VÚKV, ročník 1988.

Z uvedeného je vidět, že nástup kotlových kontejnerů nebyl příliš přesvědčivý. Kapitola domácích kotlových kontejnerů se téměř uzavřela v letech 2004-2005, kdy byly kontejnery pořízené v 80. letech Spolanou odprodány. Z domácích kotlů pravděpodobně zůstávají v provozu jen kontejnery Diamo (o jejichž původu bohužel nic nevím). Provoz kotlových kontejnerů zahraničních provozovatelů u nás naopak rok od roku rychle roste.


Kontejner Diamo na chlór na voze řady Lgjns GC v České Lípě 5.8.2007. Foto Jindřich Běťák.

Kontejnery na práškové hmoty

N.p. Rudý říjen Otrokovice získal asi 40 kontejnerů na přepravu gumárenských sazí a vybraných granulovaných substrátů. Kontejnery byly vyrobeny v NDR a v Jugoslávii. Jsou to upravené skříňové jednodveřové kontejnery. Od běžných kontejnerů se odlišují především plnícími a vyprazdňovacími otvory. Pro plnění kontejnerů slouží tři otvory 600 x 1200 mm ve střeše (otvory jsou kryté odklopnými víky), vyprazdňování se provádí čelní klapkou umístěnou v dolní části čela bez dveří (při nakloněném kontejneru).

Kontejnery na gumárenské saze jsou dosud (2005) v provozu, jak dokládá fotografie.

Jiný kontejner na přepravu práškových hmot byl již dříve vyvinut ve spolupráci ZVVL Milevsko s Imadosem, ale zůstalo u prototypů.


Trojice kontejnerů Mitas určených na gumárenské saze na voze Sgs 454 1 183 ČD. Tyto tři kontejnery mají označení PVZU 111609, 111633 a 111622 a ISO kód 2080. Při tomto pohledu nejsou ničím nápadné, snad jen žebříkem pro přístup k plnícím otvorům na střeše, který je připevněn k bočnici. Pohled na čelo s výsypnou klapkou se mi nepodařilo získat, tím méně pak pohled shora. Praha Vršovice, 25.2.2005.


Výkres kontejneru na sypké substráty, převzatý z Technických zpráv VÚKV, ročníku 1988. Jsou zde vidět plnící otvory i výsypná klapka.

Kontejnery na dřevěné štěpky

V posledních letech se u nás hodně rozšířily otevřené kontejnery na dřevěné štěpky. Jezdí v ucelených soupravách ve stálých relacích mezi velkými pilami a papírnami (Ždírec nad Doubravou - Štětí). Člověk by řekl, že v daném případě musí být ekonomičtější nakoupit speciální nákladní vozy, ale jednou už byly zvoleny kontejnery a uplatňují se úspěšně.

Nejsou to kontejnery v pravém slova smyslu, mezinárodní normu pro kontejnery volného oběhu nesplňují především kvůli vystouplým bočnicím, ale v daném případě o volný oběh nejde a vystouplé bočnice příjemně zvětšují ložný objem. Jinak je s nimi ale možné manipulovat jako s klasickými kontejnery a toho se v plné míře využívá. Využívá se i polozapomenuté možnosti nabírat kontejner na vidle vysokozdvižného vozíku (na kterou jsou ale všechny dvacetistopé kontejnery stále připraveny). Štěpky se vykládají tak, že celý kontejner nabere vysokozdvižný vozík s otočnými vidlemi (trochu větší typ než obecně známé ještěrky...), zdvihne ho do výšky, otočí a vysype.

Ani označení těchto kontejnerů neodpovídá mezinárodnímu systému - i když se mu trochu podobá: INFU (Innofreight) + čtyřmístné číslo.


Prázdný kontejner INFU 2444 v Chebu 8. června 2008.


Málo okoukaný pohled dovnitř ukazuje mimo jiné z podlahy vystupující kryty nabíracích otvorů pro vidle vysokozdvižného vozíku. Kontejner INFU 2443 v Chebu 8. června 2008. Vlevo část kontejneru INFU 0117 lišící se rohovými výztuhami (snad starší provedení?).

Mnohé z údajů uvedených na této stránce jsem čerpal z Technických zpráv VÚKV z let 1968, 1971-1974 a 1988.

nahoru
Rozměry
Nápisy
Označování
ISO kódy
Kontejnery u nás
Vozy ČSD
Kontejnery CS
Žižkov
Harwich

 

 

Home ] Rozměry ] Nápisy ] Označování ] ISO kódy ] Kontejnery u nás ] Vozy ČSD ] [ Kontejnery CS ] Žižkov ] Harwich ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.