Označování

 

 

Označování kontejnerů

Kontejnery se označují v principu stejným způsobem jako severoamerické nákladní vozy. Každý kontejner je jednoznačně určen alfanumerickým řetězcem skládajícím se z písmenné značky vlastníka (zařaditele) a z šestimístného čísla. Značky vlastníků jsou tvořeny čtyřmi písmeny, přičemž pro kontejnery jsou vyhrazeny zkratky končící písmenem U (např. CSDU pro ČSD Intrans, TPHU pro Tiphook atd.). K tomuto označení je navíc (oproti systému označování amerických vozů) připojena ještě doplňková (kontrolní) číslice. Od čísla bývá oddělena pomlčkou, mezerou, anebo bývá v rámečku. Její výpočet je ovšem zcela jiný, než jak jsme zvyklí postupovat u dvanáctimístného čísla evropských kolejových vozidel. Výpočet kontrolní číslice pro kontejnery je (ne zcela srozumitelně) popsán v ČSN 26 9342. Snad se mi to zde podaří předat jasněji.

Prvním krokem výpočtu je nahrazení písmen číselnými ekvivalenty. Tím se úkol převede na početní úlohu. Postupuje se podle tabulky (všimněte si, že násobky jedenácti jsou vynechány):

písmeno A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ekvivalent 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38

Potom se číselná hodnota každého znaku označení vynásobí váhovým součinitelem. Váhové součinitele jsou přirozené mocniny čísla 2 (od nulté do deváté mocniny). Součiny se sečtou dohromady a výsledek se dělí jedenácti. Zbytek po dělení je hodnota kontrolní číslice. Pokud vychází zbytek 10, uvažované číslo se pro kontejner nepoužije. V číselné řadě se kvůli zachování jednoznačnosti kontrolní číslice toto označení vynechá.

Označení najdeme v pravém horním rohu všech bočnic i čel kontejneru. Kromě označení tam bývá o řádek níže také ISO kód, přibližně určující typ kontejneru.

příklad

Pro názornost si prověříme kontrolní číslici kontejneru na obrázku:


Dvacetistopý kontejner Hanjin HJCU 818204 na voze Sgs 454 0 477 ČD. Praha Libeň, 15.9.2003.

označení

H

J

C

U

8

1

8

2

0

4

ekvivalent

18

20

13

32

8

1

8

2

0

4

váhový součinitel

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

součin

18

40

52

256

128

32

512

256

0

2048

součet součinů

3342

dělení

3342 : 11 = 303, zbytek 9

závěr

hodnota kontrolní číslice je 9

Pokus nám vyšel dobře, tak ještě zkusíme nějaké číslo se zbytkem 10 - t.j. takové, které nebude použito. Nestačí zvýšit číslo právě prověřeného kontejneru (se zbytkem 9) o jedničku, to je ale překvapivé jen na první pohled, máme tu přece váhové součinitele, které s tím trochu míchají... Použijeme tedy číslo předchozího kontejneru zvýšené o dvě:

označení

H

J

C

U

8

1

8

2

0

6

ekvivalent

18

20

13

32

8

1

8

2

0

6

váhový součinitel

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

součin

18

40

52

256

128

32

512

256

0

3072

součet součinů

3342

dělení

4366 : 11 = 396, zbytek 10

závěr

tento řetězec nebude použit pro označení kontejneru

Myslím, že jsem to vysvětlil dost názorně, abych to pochopil i já.

nahoru
Rozměry
Nápisy
Označování
ISO kódy
Kontejnery u nás
Vozy ČSD
Kontejnery CS
Žižkov
Harwich

 

 

Home ] Rozměry ] Nápisy ] [ Označování ] ISO kódy ] Kontejnery u nás ] Vozy ČSD ] Kontejnery CS ] Žižkov ] Harwich ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.