g
Přestavníky

 

 

Přestavníky Peco

Přestavníky Peco se v mnoha ohledech liší od přestavníků dodávaných ostatními výrobci. Tato stránka představuje základní způsoby jejich použití. Přestavníky jsou vhodné pro více modelových velikostí.


Základní provedení přestavníku - Peco PL-10.

úvodem

Koncepce přestavníků Peco se zrodila v době, kdy ostatní výrobci většinou používali přestavníky napevno (obvykle ze strany) připojené k výhybce. Peco tedy vyvinulo přestavník modelovější (skrytý pod výhybkou) a přitom stejně kompaktní. Přestavník se k výhybce připevní ohnutím plechových jazýčků a pak už s výhybkou tvoří stejně kompaktní celek, jako je tomu u jiných výrobců. Z přestavníku vystupují na povrch jen ty plechové jazýčky a ty je už možné nějak zamaskovat. Řešení je velice elegantní - přestavník je skrytý vespod a přitom při jeho montáži (na rozdíl od většiny jiných skrytých přestavníků) nemusíme myslet na přesnost. Vzájemná poloha výhybky a přestavníku je zde jednoznačně daná. Oblíbený přestavník s onačením PL-10 se vyrábí s minimálními úpravami již přes 30 let.

S postupem času začali i ostatní výrobci hledat modelovější řešení přestavníků a tehdy se ukázalo, že geniální řešení firmy Peco má ve srovnání s jinými koncepcemi přece jenom určitá omezení. Základní provedení přestavníku vyžaduje dosti značný otvor v podloží koleje, otvor, který se špatně zakrývá štěrkem (tenké zakrytí se navíc při případné demontáži přestavníku snadno poškodí). Přestavník je poměrně vysoký a ne vždy je přímo pod výhybkou k dispozici potřebný prostor. Upevňovací jazýčky jsou sice malé, ale při dnešních nárocích na modely přece jenom rušivé. A našlo by se toho více.

Peco tedy začalo hledat cestu, jak rozšířit možnosti upevnění přestavníku. Nové provedení s prodlouženou přestavnou jehlou (PL-10E) umožnilo vzdálit přestavník od výhybky a umístit ho pod desku, další doplňková udělátka dovolují i další polohy.


Přestavník PL-10 nasazený na výhybce velikosti N. Upevňovací jazýčky nejsou ohnuté (jenom fotografujeme...)


Tentýž přestavník na výhybce velikosti 0. Tentokrát jsou využity krajní upevňovací jazýčky a přestavník v této větší modelové velikosti vůbec nepřesahuje půdorys výhybky.

ke koncepci přestavníků

Ideální modelový přestavník pracuje modelovou rychlostí (a vydává modelové zvuky, že) a kromě vlastního přestavení výhybky zvládá i řadu dalších důležitých funkcí: zamyká jazyky výhybky v obou krajních polohách tak, aby neodléhaly od kolejnic, přitom to dělá natolik pružně, aby dovolil i rozříznutí výměny. Má koncové vypínání, aby se pohon zbytečně nehřál, má zpětné hlášení o poloze výhybky (odvozené od skutečné polohy jazyků, ne od stavu napájení přestavníku) a má přepínač umožňující další důležité funkce (především správné napájení celokovových srdcovek). Málokterý výrobek dokáže toto všechno splnit a podíváme se co z toho (a jak) splňuje přestavník Peco.

Tak především nemůže být ani řeči o modelové rychlosti, protože přestavník je elektromagnetický. Mnoha modelářům toto ovšem nevadí a tak se budeme věnovat ostatním vlastnostem. Splňuje je přestavník Peco, nebo ne? Odpověď není jednoznačná, protože konstrukce přestavníku je distribuovaná a jednotlivé funkce vyžadují dosadit na přestavník další, samostatně dodávané díly. To má jednu nevýhodu - modelář to všechno musí pochopit a umět správně rozchodit. Má to také dvě výhody - jednak jsou všechny díly velice robustní a spolehlivé, jednak nám to umožňuje zbavit se těch funkcí, které nechceme nebo nepotřebujeme.

Samotný přestavník Peco je už na první pohled triviální. Plechový rámeček se dvěma mohutnými elektromagnety, přestavná jehla a napájecí kontakty, nic víc. Těžko srovnávat takové zařízení se změtí součástek vyplňujících klasické ploché přestavníky ostatních výrobců, ale jedna věc je jistá - nejsou tu žádné páky, kulisy a očka, pohyb se do výhybky přenáší nejjednodušší možnou cestou a zdvih se zbytečně neztrácí ve vůlích složitého mechanismu. A co ostatní funkce? Pružné zamykání jazyků je vestavěno přímo do výhybky (ale pokud se někomu nelíbí, tak se dá odmontovat), přepínače pro napájení srdcovky a zpětného hlášení polohy se dodávají samostatně a připevňují se na spodní stranu přestavníku (přestavují se stejnou přestavnou jehlou jako výhybka, jehla prochází přes celou výšku přestavníku a na obou koncích vyčuhuje ven - vazba je tedy dostatečně jednoznačná) a koncové vypínání je třeba zajistit důsledným použitím mžikových spínačů (výrobce doporučuje svůj vlastní typ PL-26 - viz níže). Ve větších velikostech (například 0) býval dokonce přepínač napájení srdcovky vestavěn přímo do výhybek.

Nějaké nevýhody? Mohutné elektromagnety dávají tušit, že toto zařízení vyžaduje značný proud. Výrobce udává dva ampéry. Britské zdroje prý toto běžně poskytují a pro uživatele z kontinentální Evropy byla nedávno vyvinuta verze se sníženou proudovou náročností označená PL-10W a PL-10WE. (Pravda ovšem je, že i naši modeláři běžněji používají základní typy PL-10 / PL10E). Problematické je také využití přestavníku Peco pro výhybky jiných výrobců, hlavně proto, že jiné výhybky nemívají vestavěné zamykání jazyků.

Pro úplnost je třeba dodat, že Peco vyrábí i klasický přestavník k postranní montáži s označením PL-11.

tři způsoby montáže přestavníků Peco PL-10 (včetně variant W, E a WE)

základní montáž přímo pod výhybku

Přestavník je pomocí plechových jazýčků připevněn přímo k výhybce. Na přestavníku je šest jazýčků, u větších rozchodů se použijí čtyři krajní, u velikosti N dva krajní a dva střední, dva nevyužité jazýčky se ohnou pod výhybku jako na obrázku. Pod výhybkou musí být v desce vyříznutý otvor na celý přestavník. Montáž je použitelná pro všechny varianty přestavníku, základní verze se použije bez úprav, u verze s prodlouženou jehlou je jehlu nutno zkrátit. Na obrázku je také naznačeno dosazení přídavného přepínače PL-13 nebo PL-15 pod přestavník.

montáž pod desku - asi nejužitečnější varianta

Přestavník je namísto k výhybce připevněn k upínací desce PL-9 (stejným způsobem, pomocí jazýčků), upínací deska je přišroubovaná k desce kolejiště zespodu pod výhybkou. V desce je jen malý otvor pro přestavnou jehlu a její pohyby, na povrchu je z přestavníku vidět jen konec přestavné jehly. Montáž je použitelná jen pro přestavníky s prodlouženou jehlou a pro desku s tloušťkou do 16 mm. Přestavnou jehlu je nutno zkrátit na míru. Dosazení přídavného přepínače se provede stejně jako v předchozím případě (na obrázku není).

montáž vedle výhybky - na horní plochu desky kolejiště

Toto řešení je vhodné, pokud je trať vedena v zářezu, podél opěrné stěny, anebo jiným způsobem, který umožní takto osazený přestavník skrýt (též do budovy atd.). Přestavník je připevněn podobně jako v předchozím případě, ale je použita upínací deska PL-12, která je vybavena prodlužovacím táhlem. Montáž je použitelná pro všechny varianty přestavníku, u verze s prodlouženou jehlou je třeba dát pozor, aby jehla nepřekážela, anebo ji zkrátit. Prodlužovací táhlo sice vnáší do přestavného mechanismu jeden spoj s vůlí navíc, ale to by nemělo příliš vadit.

Pochopitelně jsou možné i další varianty, je to na vás.

elektrické zapojení přestavníku

Zapojení samotného přestavníku bez přídavných přepínačů je triviální. Obstarají ho tři dráty, z toho jeden musí propojovat dva kontakty. Obrázek je dostatečně názorný.

Peco pro tento účel dodává dráty i se svorkami, a sice pod katalogovým číslem PL-34 (právě tyto dráty jsou na obrázku), ale věřím, že toto si každý raději udělá sám.

elektrické zapojení přídavných přepínačů PL-15

Dvojitý přídavný přepínač PL-15 může být sice použit k víceméně libovolnému účelu, ale nakonec stejně skoro vždycky napájí srdcovku...

Typické použití dvojitého přepínače PL-15. Jedna polovina napájí srdcovku výhybky (nezbytnost u výhybek s celokovovou, vodivou srdcovkou), druhá polovina obsluhuje signalizaci polohy výhybky na řídícím panelu.
Jiná možnost použití PL-15. Zde přepínač mění polaritu koleje ve vratné smyčce v závislosti na poloze výhybky.

spínač PL-26

Spínač PL-26 slouží k ovládání jednoho přestavníku (případně dvou současně pracujících přestavníků v kolejové spojce). Páčka je stabilní v obou krajních polohách, kdy spínačem neprochází žádný elektrický proud a orientace páčky ukazuje aktuální polohu jazyků výhybky (samozřejmě jen tehdy, pokud poslední přestavení proběhlo řádně). K sepnutí proudu dochází poblíž střední polohy páčky a podle toho, jestli páčkou pohybujete zdola nahoru, nebo shora dolů se spíná vždy jen obvod příslušný cívce přestavníku odpovídajícího směru přestavení. Pokud páčku jednoduše přecvaknete, projde spínačem skutečně jen mžikový impuls, pokud páčku v příslušné poloze podržíte, sepnutí se prodlouží. To se hodí v případě, kdy je potřeba "probudit" přestavník, kterému se nechce. V sepnuté poloze je páčka nestabilní, takže pokud ji pustíte z ruky, spadne do některé z krajních poloh a obvod se přeruší.


Spínač Peco PL-26.

Spínač se dodává s různobarevnými páčkami a je možné si objednat barvu podle vlastní volby (PL-26R má červenou páčku, PL-26Y žlutou, PL-26B černou a PL-26W bílou). Pokud v objednávce uvedete pouze PL-26 (bez doplňkových písmen), a barvu nevyznačíte ani slovně, dostanete spínače takové, jaké jsou právě skladem. Nejběžnější barva je černá.

Pro přehledné ovládání výhybek je možné spínače umístit přímo do schematického plánu staničního kolejiště, jak ukazuje následující obrázek. K upevnění spínače slouží montážní rámeček PL-28. Jinou možností je sdružit až šest spínačů vedle sebe v ovládací skříňce PL-27 (při použití více skříněk vedle sebe, může být pochopitelně spínačů více).


Spínače Peco PL-26 rozmístěné v ovládacím panelu staničního zhlaví a upevněné zde pomocí rámečků PL-28 (obr. Peco).

 

 

 

Na stránce se občas stále ještě pracuje.

 

 

 

 

O tematice přestavníků píšeme také v souvislosti s tvarovou pamětí - přestavníky s paměťovým drátkem.

Obrázky na této stránce jsou převzaty z katalogu Peco. Informace o aktuální nabídce přestavníků naleznete v ceníku kolejiva Peco pro velikost N.

nahoru
Kolejivo Peco
Přestavníky
Lokomotivy
Stavebnice Peco
Stavebnice Ratio
Ceník kolejí Peco
Ceník Ratio a Peco

 

 

Home ] Kolejivo Peco ] [ Přestavníky ] Lokomotivy ] Stavebnice Peco ] Stavebnice Ratio ] Ceník kolejí Peco ] Ceník Ratio a Peco ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.