Evropské N

 

 

Modelová velikost N v Evropě

Velikost N se zrodila v Evropě. Všeobecně se uvádí jako počátek rok 1960 a jako původce firma Arnold, ale bylo to trochu složitější, pokusů bylo více a měřítko ani označení nové velikosti nebyly zpočátku úplně jasné. Označení N je zkratkou slova devět (rozchod v milimetrech), které v germánských i románských jazycích začíná shodně písmenem N. Ani my Slované to ale nepřekládáme jako "D" a ztotožňujeme se s mezinárodním označením. Evropský původ je na velikosti N vidět, měřítko je poměrně kulaté a nestraší nám tu ani šedesátková soustava, ani středověké míry a váhy.

Nová velikost se nejen rychle rozšířila přes oceán, ale z rodného Německa se šířila také Evropou. Během desetiletí evropské eNko procházelo obdobími lepšími i horšími. Význam si udrželo v německy mluvících zemích, v ostatních státech spíše upadá. Současný stav je jakýsi nemastný, neslaný. Ve srovnání s tím, jaký význam si tato velikost drží v Severní Americe je to vyloženě bída. Mohlo by se zdát, že je to tím, že se v Evropě přece jen nakonec udržela velikost TT a odvádí mu část potenciálních zájemců. Největší úpadek ale nastal v zemích, kde TT skoro neznají, takže to bude asi jinak. Nyní k jednotlivým zemím (připomínám, že o situaci u nás píšeme zde a že Velká Británie se řeší na zvláštní stránce):

Německo

Německo je kolébkou této velikosti a z celé Evropy zde má také tato velikost nejsilnější pozici. Působí zde několik tradičních významných výrobců a u dalších firem (ať už vyrábějí v Číně nebo kdekoliv) tvoří modely německých vozidel významnou část sortimentu. Abych zmínil ty nejznámější, tak: Fleischmann, Minitrix (významně se zaměřuje na bavorské dráhy), Roco (s občasnými výpadky výroby), Arnold (se soustavnými výpadky výroby). No a pak je tu spousta firem menších až nejmenších a byly tu také firmy dnes už zaniklé a firmy, které sice nadále existují, ale velikost N už nevyrábějí (Piko). Dala by se o tom napsat celá kniha, ale já se radši zaměřím jinam.

Rakousko

Také v Rakousku drží velikost N mezi modeláři významnou pozici a zdá se, že jim ani nevadí, že modelů typicky rakouských vozidel je velice málo (hledejte je u značek Roco a Arnold). Rakouské parní lokomotivy, myslím, nejsou dokonce vůbec žádné. (V Rakousku samozřejmě jezdilo mnoho vozidel německého původu a ta se pochopitelně vyrábějí.)

Švýcarsko

Švýcarsko je ve velikosti N velice zajímavé téma, ale něco o tom napsat vyžaduje důkladnější přípravu. Takže to zatím nechávám jako nedopsanou kapitolu.

Francie

Zpočátku se zde velikost N rozvíjela velmi slušně. I když tu nebyl významný národní výrobce, tak pár francouzských modelů zařadily do sortimentu všechny větší evropské značky. Rivarossi dokonce vyráběl parní lokomotivu (po desítky let snad jediná evropská pára, která nebyla Němka). Nejvíce toho vyráběla Lima. Po krachu Limy se situace hodně zhoršila a nové modely téměř nevznikaly. Protože ale francouzský trh není zanedbatelný, tak se výrobci alespoň drží svých nástrojů a dále lisují staré modely v nových nátěrech. Výrobky Limy se znovu objevily pod značkou Arnold (ale ne všechny), Kato vyrábí francouzské rychlovlaky. Významné jsou aktivity pařížské firmy Transmondia, která v průběhu let připravila řadu francouzských modelů vyráběných na pomezí malo- a velkosériové výroby (některé pod značkou Artrain). Překrásné jsou také malosériové parní lokomotivy, které vyrábí Fulgurex.

Španělsko

Ve Španělsku sice není mnoho železničních modelářů, ale eNkaři mezi nimi mají silnou pozici. Zásluhu na tom má firma Ibertren, která až do svého zániku (v roce 1992) vyráběla především národní sortiment (vyráběla ho také ve velikosti H0, ale N bylo dominantní). Zánik Ibertrenu byl pro španělské eNkaře těžkou ranou, ale jejich pozice byla tak silná, že se španělské modely znovu objevily. Něco málo vyrobil Electrotren (španělský národní výrobce velikosti H0), více toho vyrobilo Kato. Nakonec došlo i k obnovení značky Ibertren (kromě jména a oboru podnikání to ale nemá s původní firmou nic společného). První modely pro velikost N se mají začít prodávat v roce 2008. Španělské modely používají normální rozchod 9 mm i přesto, že pro širokorozchodná vozidla by měl správně být 10.5 mm.

Itálie

V Itálii původně slibný rozvoj velikosti N upadl možná nejvíce. Domácí firmy Lima a Rivarossi se sice od začátku věnovaly spíše zahraničním modelům, než domácím železnicím, přesto vznikl nezanedbatelný počet modelů vozidel FS. Lima ale později zkrachovala a její výrobky se dostaly (spolu se sortimentem Arnold) pod firmu Rivarossi (a značku Arnold). Nové italské modely v té době již téměř nevznikaly. I to ale trvalo jen krátce, další existenční potíže hnaly výrobky nyní sdružené pod značku Arnold dál světem. V současné době (2008) vyrábí několik italských lokomotiv Mehanotehnika. Vypadá to na obnovenou výrobu ze starších nástrojů, kde se ale ve Slovinsku vzaly, to netuším.

Ostatní státy

V ostatních evropských zemích dosáhlo eNko ještě menšího rozvoje. Určité aktivity rozhodně existují v severských zemích a také v Belgii a Holandsku. Zásluhou Pika bylo vyrobeno pár modelů maďarských (a také ruských - ale to už je jiný železniční svět). Ve Slovinsku sice pracuje Mehanotehnika, ale ta nevyrábí žádné modely podle domácích předloh. Existují také ojedinělé tovární modely portugalských vozů a řecké lokomotivy (Arnold), ale to je tak asi všechno na co si zrovna vzpomínám.

nahoru
O velikosti N
modely ČSD
Evropské N
Britské N
Americké N
Kontejnery N
Automobily N
Peco
Kolejivo srovnání
Korkové lože
Ceník dvojkolí
Ouklice
Peklov
Kácov
Borkovice
Zababov
Podbrezová
Líšeň
Bujanov
UP & SF
Tramvaje N
Úzkokolejky Nm

Arnold
Ceník - Evropa

 

 

Home ] O velikosti N ] modely ČSD ] [ Evropské N ] Britské N ] Americké N ] Kontejnery N ] Automobily N ] Peco ] Kolejivo srovnání ] Korkové lože ] Ceník dvojkolí ] Ouklice ] Peklov ] Kácov ] Borkovice ] Zababov ] Podbrezová ] Líšeň ] Bujanov ] UP & SF ] Tramvaje N ] Úzkokolejky Nm ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.