g
SD40T-2

 

 

Motorová lokomotiva EMD SD40T-2

předloha

Poté co se dráze Southern Pacific osvědčily výkonné tunelové lokomotivy EMD SD45T-2, objednala si také obdobnou lokomotivu s nižším výkonem. Nový typ EMD SD40T-2 byl tunelovou variantou osvědčeného základního typu SD40-2. Hlavní technické údaje měla obě provedení stejné. Lokomotivy poháněl šestnáctiválec 16-645E3, měly výkon 2237 kW (3000 koní) a délku rámu 20980 mm.

Podobně jako u SD45T-2 byl i u typu SD40T-2 kladen důraz na provoz ve velkých nadmořských výškách a v dusivém prostředí dlouhých tunelů a sněhových galerií. Obdobný byl také rozsah provedených úprav, kdy na pohled nejvýznamnější změny byly provedeny v zadní části lokomotivy, kde je umístěn chladící blok. Jeho výdech byl přesunut z boků kapoty na její střechu, sání bylo posunuto níže, bezprostředně nad ochoz lokomotivy. V této výšce lze v tunelech nasát nejlepší vzduch - nejčistší co do obsahu spalin i špíny a přitom dostatečně chladný.

V letech 1974-1980 bylo vyrobeno 312 lokomotiv SD40T-2, z toho většina (239 ks) pro dráhu Southern Pacific, resp. pro její dceřinou společnost SSW (Cotton Belt), zbylých 73 si objednala Santa Fe.

Přehled výroby lokomotiv EMD.


EMD SD40T v provedení dráhy SSW (Cotton Belt).

model Intermountain v měřítku 1 : 160

Model SD40T-2 uvedla firma Intermountain na trh v roce 2004, tedy víceméně současně s druhou tunelovou lokomotivou SD45T-2. Lokomotiva je na první pohled povedená, s četnými detaily, jemným zábradlím, barvenými drobnými detaily (stupačky, zábradlí, hrdla a stavoznaky palivové nádrže...) a žaluziemi z leptaného plechu. Všech šest náprav je poháněno.


Detail čela s řadou drobných detailů.


Pohled šikmo odzadu.


Pohled na zadní část lokomotivy. Zde se lokomotiva SD40T-2 nejvíce liší od základního typu SD40-2. U modelu Intermountain jsou na bocích a na střeše použity leptané žaluzie.


Leptané žaluzie chladícího bloku na konci dlouhé kapoty. Pod nimi vidíme lopatky ventilátorů.


Výdechy ventilátorů ve střední části kapoty. Při fotografování takovýchto detailů již prach představuje poměrně vážný problém...


Porovnání obou tunelových lokomotiv od Intermountainů. Obě ve velikosti N, obě v nátěru Cotton Belt. Nahoře je SD40T-2 (popisovaná na této stránce), dole SD45T-2 (ta má stránku vlastní). Dvacetiválcový motor prostě potřebuje delší strojovnu.

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N. 

nahoru
AC-12 SP
F7
SD40T-2
SD45T-2
Vysokostěnný
Vysokostěnný
Chladící SF
Výsypný válcový
Výsypný ACF
Dvojkolí
CCS

 

 

Home ] AC-12 SP ] F7 ] [ SD40T-2 ] SD45T-2 ] Vysokostěnný ] Vysokostěnný ] Chladící SF ] Výsypný válcový ] Výsypný ACF ] Dvojkolí ] CCS ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.