Superliner

 

 

Patrové osobní vozy Amtrak Superliner

Stříbřité patrové osobní vozy tvoří typické soupravy dálkových rychlíků provozovaných v USA společností Amtrak. V jejich čele stojí nejčastěji lokomotivy typu GE P40 nebo P42 ve stejném nátěru. Vozy mají v dolním podlaží nástupní prostor a technologické a provozní zázemí. Zbytek místa v dolním podlaží vyplňuje menší oddíl pro cestující (pro tento účel je využitelný jen prostor mezi podvozky, kde má dolní podlaží dostatečnou výšku). Hlavní oddíl pro cestující je v horním podlaží. V horním podlaží je vlak také průchozí, jsou tu přechodové můstky mezi jednotlivými vozy. Toto řešení je na naše poměry dost nezvyklé, ale rozhodně není světovou raritou, v Evropě jezdily vozy podobného uspořádání v NDR, dnes je asi nejznámější provoz vozů této koncepce ve Švýcarsku.


Lůžkový vůz Amtrak 32080 v nátěru podle IV. schématu. Na snímku je dobře vidět poloha přechodového můstku v horním podlaží. Stanice Las Vegas, 13.8.1994.

Podle provedení skříně a uspořádání interiéru rozlišujeme pět různých typů vozů řady Superliner, a to:

Velkoprostorový vůz - v horním podlaží má 62 míst k sedění, v dolním podlaží 15 míst k sedění a záchod.

Velkoprostorový vůz se zavazadlovým oddílem - v horním podlaží má 78 míst k sedění, v dolním podlaží zavazadlový oddíl a záchod. U některých vozů byla zavazadlová část změněna na kuřácký oddíl.

Jídelní vůz - v horním podlaží má 72 míst u 18 stolů, v dolním podlaží kuchyni.

Lůžkový vůz - v horním podlaží má 44 lůžek v 14 oddílech nižší třídy a pěti oddílech vyšší třídy, v dolním podlaží má oddíl pro invalidy, rodinnou místnost a záchod.

Vyhlídkový (společenský) vůz - v horním podlaží má 50 míst k sedění a bar, v dolním podlaží 23 míst k sedění a snack bar.


Vpravo část velkoprostorového vozu Amtrak 34043, za ním velkoprostorový vůz se zavazadlovým oddílem 31029 Amtrak, oba v nátěru podle III. schématu. Stanice Las Vegas, 13.8.1994.

První dodávka 284 vozů Superliner pochází z roku 1979, vyrobila je vagónka Pullman-Standard. Vozy měly původně podvozky kolébkové konstrukce s vedením dvojkolí pasy, při jejichž vývoji se výrobce inspiroval v Evropě. Později se na vozech objevily i podvozky pensylvánské konstrukce.


Detail podvozku pensylvánské konstrukce pod lůžkovým vozem Amtrak 32080. Las Vegas, 13.8.1994.

Nátěr vozů vychází z firemního stylu společnosti Amtrak a ten se s během času poněkud mění. Podle toho rozlišujeme několik barevných schémat vozidel Amtrak, pro něž je zavedeno označování římskými číslicemi I - V.


Detail dvou spojených vozů s různým nátěrem a různými podvozky - vpravo je lůžkový vůz Amtrak 32080 v nátěru podle IV. schématu a s pensylvánskými podvozky, vlevo velkoprostorový vůz Amtrak 34043 v nátěru podle III. schématu a s kolébkovými podvozky. Las Vegas, 13.8.1994.

Modely vozů Superliner vyrábějí firmy Kato a Con-cor.

 

nahoru
Vozidla ČSD
Pao
Třebovice
Hrabovka
Podbrezová
O pražcích a tak
Zarážedlo
Samočinná spřáhla
Kontejnery
RoadRailer
Shay
Americké dráhy
Lokomotivy USA
Vozy USA
Superliner
Bez dráhy

 

 

Home ] Vozidla ČSD ] Pao ] Třebovice ] Hrabovka ] Podbrezová ] O pražcích a tak ] Zarážedlo ] Samočinná spřáhla ] Kontejnery ] RoadRailer ] Shay ] Americké dráhy ] Lokomotivy USA ] Vozy USA ] [ Superliner ] Bez dráhy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.