g
Americké Z

 

 

Modelová velikost Z a Severní Amerika

První zmínka o amerických vozidlech ve velikosti Z pochází z roku 1978. Tehdy totiž začal pan Nelson Gray nabízet skříň pro motorovou lokomotivu typu EMD F7. Opravdový nástup amerického Zetka ale nastal až v roce 1984, kdy své první výrobky (lokomotivy i vozy) představili oba dodnes největší výrobci - Märklin a Micro-Trains (tehdy ještě jako součást firmy Kadee). Firma Kadee navázala na činnost Nelsona Graye - odkoupila jeho výrobu a dále ji rozšiřovala. Velikost Z v Americe nečekal bouřlivý rozvoj, po slibném začátku výroba spíše stagnovala. K výrobě nové velikosti se nepřipojili žádní další zavedení výrobci modelů vozidel.


Lokomotiva typu F7 je přímo symbolem americké produkce v měřítku Z. V letech 1984-2004 byla jedinou lokomotivou velkosériově vyráběnou v měřítku 1 : 220. Proto jí také věnuji samostatnou stránku. Model na snímku je z produkce Micro-Trains.

Teprve v roce 1986 se objevila druhá americká lokomotiva - firma Märklin tenkrát přišla s lokomotivou parní. Na počátku 90. let se začaly objevovat ojedinělé malosériové výrobky. Většinu novinek sice tvořily malosériové výrobky (a ty jsou pro většinu modelářů cenově těžko přijatelné), ale později také firma Micro-Trains začala doplňovat sortiment o nové typy vozů. Opravdový rozvoj začal až s přelomem století. Od roku 2000 začala rozvíjet své aktivity firma American Z Lines (AZL). Postupně uvedla řadu mosazných, malosériově vyráběných, motorových lokomotiv, až se dobrala i k prvním velkosériovým modelům. Tak se stalo, že po dvaceti letech byl konečně vyroben druhý továrně vyráběný typ americké motorové lokomotivy ve velikosti Z. V téže době se již naplno probudila také firma Micro-Trains a kromě nových atraktivních vozů (např. kontejnerový vůz Gunderson) přináší v roce 2005 také svojí druhou (celkově třetí) motorovou lokomotivu EMD GP35 a pustila se také do výroby kolejiva (výhybky od roku 2006). I Märklin je aktivnější, například v roce 2005 vyrobil slavnou elektrickou lokomotivu GG1 PRR v limitované sérii.

V téže době se také postupně objevily tři nové značky: Pennzee, Fathernaturetrees a Full Throttle, pod kterými se prodávají modely nákladních vozů. V pozadí za nimi stojí firma Bowser, která sama sice modely ve velikosti Z nenabízí, ale všechny vozy pro tyto tři značky vyrábí. V poslední době (2007) je nejaktivnější třetí zmíněná firma Full Throttle, ostatní spíše stagnují.

Na začátku roku 2007 chystají nové modely lokomotiv a vozů u Micro-Trains i u AZL. Pro velikost Z nastaly v Americe zase jednou dobré časy...


Lokomotivy GP9 (Micro-Trains) a GP7 (AZL).

Neamerická činnost amerických modelářů

Vzhledem ke značně omezené nabídce v měřítku 1:220 existuje v USA překvapivě vysoký počet modelářů, kteří se ve velikosti Z zabývají německými nebo švýcarskými železnicemi. Tento podíl je zde výrazně větší, nežli v případě velikostí N a H0. Vedlo to až k založení firmy Swiss Z Lines, vyrábějící modely švýcarských železnic ve velikosti Z. Možná vám to nepřipadá divné, evropské firmy přece běžně vyrábějí americké modely... tak ne, v Americe je to totální vyjímka, je to možná jediná americká modelářská firma, která vyrábí (z jejich pohledu) zámořské mašinky. (Teda, vyrábí se to samosebou v Asii.)


Vlak sestavený z modelů Micro-Trains na koleji téhož výrobce.

Přehled vybraných výrobců modelů ve velikosti Z

Do přehledu jsou zahrnuti výrobci modelů podle amerických předloh (včetně řady výrobců malosériových). Snažil jsem se, aby byl co možná nejúplnější, ale další doplnění jsou možná.

Sortiment pro velikost Z je dosti omezený. Významní velkosérioví výrobci vozidel jsou vlastně jenom tři (Märklin, Micro-Trains a AZL). V každém případě je ale modelů ve velikosti Z dost na to, aby bylo stále čím doplňovat sbírku. Nové výrobky průběžně doplňuji na stále aktuální stránku o novinkách v americkém Z.

Vozidla všech uvedených výrobců vyjma firmy Märklin používají spřáhla Magne-Matic (v některých případech volitelně spřáhlo Märklin). Zatímco výrobky velkých firem jsou cenově celkem dostupné, malosériové výrobky jsou opravdu hodně drahé. Některá témata jsou zpracována podrobněji, dostanete se k nim pomocí odkazů.

Výrobci vozidel:

Výrobce:

Sortiment:

Micro-Trains Line Co.

Lokomotivy, nákladní vozy, v minulosti též malosériová výroba parních lokomotiv. Vozidla mají spřáhla Magne-Matic (dříve se dodávala též se spřáhly Märklin).

Pennzee Products

Výsypný a chladící vůz

Märklin

Lokomotivy F7, GG1 a asi tři parní lokomotivy, několik nákladních i osobních vozů. Vozidla mají spřáhla Märklin.

American Z Lines

Malo- i velkosériová výroba parních a motorových lokomotiv, osobních i nákladních vozů.

Aspenmodel

Malosériové parní lokomotivy a vozy. Špičkové modely z mosazi. Hotové modely, stavebnice, různé typizované díly atd. Modely pro Aspenmodel vyrábí německá firma Westmodel.

Freudenreich Feinwerktechnik

Malosériové lokomotivy a vozy z mosazi, pakfongu a nerezu.

Full Throtle

Uzavřený výsypný vůz válcový a otevřené výsypné vozy.

Feathernaturetrees (nebo tak nějak)

Chladící vůz.

Inservice Miniatures

Kovové odlitky skříní parních lokomotiv - pro dosazení na pojezd Märklin. (V poslední době ale o firmě nemám žádné zprávy.)

 

Výrobci kolejiva:

Sortimentu kolejiva je věnována samostatná stránka společná pro všechny zeměpisné oblasti.

Výrobci příslušenství:

Pro americká kolejiště lze úspěšně použít i některé modely z produkce předních evropských výrobců příslušenství pro modelovou velikost Z, jako jsou Vollmer, Kibri, Merten a Faller.

Výrobce:

Sortiment:

Miller Engineering

Budovy, příslušenství podle amerických předloh. Modely neonových reklam.

Micron Art

Modely budov - vyrábí řadu mosazných leptaných dílů pro stavbu unikátních (podle představ modeláře) modelů budov.

Downtown Deco

Modely budov (první budova pro Z uvedena v roce 2002), stavebnice i hotové modely.

Inservice Miniatures

Americké automobily - kovové odlitky. (V poslední době ale o firmě nemám žádné zprávy.)

S&S Hobby Products

Americké silniční značky.

Preiser

Přední výrobce modelových figurek pro celý svět. 

Některým firmám jsem věnoval samostatnou stránku (viz výše uvedené odkazy), některé mají svůj krátký popis zde:

Märklin

Slavná firma, která velikost Z přivedla na svět. Vyrábí největší sortiment vozidel, počínaje rokem 1984 se mezi nimi objevují i vozidla americká.

Podle amerických předloh se vyrábí motorová lokomotiva typu EMD F7A/B (podrobnější popis a hodnocení). Od roku 1986 jsou nabízeny i americké parní lokomotivy. První z nich je Pacifik (uspořádání 2´C 1´+ 2´2´), ta se vyráběla například v barvách NJC, B&O, PRR a Southern. Druhá parní lokomotiva je Mikádo (uspořádání 1´D 1´+ 2´2´), vyráběla se v barvách NYC a Southern. Zejména poslední zmíněný model je považován za značný ústupek od zásad modelové věrnosti předloze.

Märklin dále vyrábí (asi) čtyři typy nákladních vozů: služební, zavřený, vysokostěnný a kotlový - všechny v řadě různých barevných řešení.

Slabinou modelů Märklin jsou nevzhledná spřáhla pocházející z počátků velikosti Z a odpovídající tehdejším technologickým možnostem. Tato spřáhla (se spřáhlovou skříní na podvozku) firmu Märklin vedla i k úpravě vzhledu amerických nákladních vozů - podvozky byly posunuty blíže k sobě (podvozek posunut až o 6 mm dále od čela vozu, to odpovídá skutečnému rozměru 1320 mm !) - a tak z dnešního pohledu již tyto vozy musíme hodnotit jako nepovedené. Vysokostěnný a zavřený vůz mají navíc prapodivně upravenou dolní část bočnice, zavřený vůz je ještě k tomu příliš nízký. Bez těchto dvou vozů se však lze velmi dobře obejít, díky bohatému sortimentu podobných vozů z výroby firmy Micro-Trains.

Americké osobní vozy se obvykle dodávají v sadě. Existuje šest tvarově odlišných vozů (zavazadlový, velkoprostorový, jídelní, dva různé lůžkové vozy a koncový vůz s vyhlídkou). Například v roce 2001 byla nabízena sada v barvách American Coast Line obsahující navíc po jednom voze Pennsylvania a Richmond, Fredericksburg & Potomac. K jejich věrohodnosti se nejsem schopen vyjádřit. Dlouho to byly jediné dostupné americké osobní vozy v Z.

V rozporu se skvělou pověstí tradiční firmy Märklin je hodnocení jejích amerických vozidel všeobecně slabé (kromě osobních vozů - ty zatím nechávám bez hodnocení). Ve všech případech, kde lze nalézt ekvivalent v sortimentu Micro-Trains (F7, vysokostěnný a zavřený vůz) je lepší značku Märklin úplně  vynechat, v ostatních případech si alespoň vyměňte spřáhla (raději celé podvozky).

Spřáhla Märklin lze (pravděpodobně) u všech vozidel vyměnit za typ Magne-Matic. Pro americké nákladní vozy (kde samotná výměna spřáhel celkový vzhled nespraví) je dostupný návod na úpravu do modelovější podoby (odstranění podvozků včetně toren na rámu, nalepení nových toren do správné polohy, montáž podvozků MTL a nových spřáhel na hlavní rám). O kolejivu Märklin píši na jiném místě, rovněžtak o švýcarských modelech Märklin.

Micro Structures - Miller Engineering

Na to, proč tato firma používá paralelně dvě značky, jsem dosud nepřišel. Jisté je, že vyrábí úžasné modely amerických budov a to hlavně ve velikosti Z. Pokud si prohlédnete firemní nabídku, zjistíte, že jednotlivé budovy jsou nabízeny ve více měřítkách. Všechny se vyrábějí ve velikosti Z, naprostá většina i ve velikosti N, ale jen některé ještě ve velikosti H0 nebo v měřítku 1 : 144.

Budovy jsou vyráběny technologií leptu s velkým důrazem na zpracování detailů a věrnost předloze. Není mi úplně jasné, jestli jsou dodávány jako stavebnice nebo hotové modely, případně obojí, ale pohled na obrázky některých dokončených modelů je skutečně úchvatný. Asi nejvíce zaujmou modely typických amerických městských budov a různé průmyslové objekty.

Další zajímavostí v nabídce Micro Structures jsou funkční modely neonových reklam nabízené v řadě Light Works. Různé nápisy opravdu svítí, případně blikají, postupně se rozsvěcují apod. podle předem připraveného programu, tak jako skutečné reklamy.

dostupnost modelů

Z uvedených výrobců nabízíme modely Micro-Trains Line, Penzee, AZL a kolejivo Peco. Modely některých dalších výrobců můžeme zajistit na objednávku (zejména modely těch firem, s nimiž udržuji dobré kontakty: Aspenmodel, Freudenreich Feinwerktechnik).


Vlak sestavený z modelů Micro-Trains.

Pro inspiraci vám poslouží obrázky z jednoho amerického kolejiště českého modeláře (fotografie z práce dalších modelářů uvítáme s radostí, neboť jich máme stále málo). Slíbeny jsou obrázky z druhého kolejiště. Další informace získáte pomocí odkazů na zahraniční stránky věnované modelové železnici Z.

nahoru
O zetku
Z historie Z
České Z
Kolejivo Z
Americké Z
Novinky USA
Evropské Z
Švýcarské Z
Zbytek světa v Z
Micro-Trains Z
American Z Lines
Pennzee
FR - americké Z
Aspenmodel Inc.
Old Malák
Malák Junction
Ceník vozidel
Ceník kolejiva

Ztrack
Lokomotiva F7

 

 

Home ] O zetku ] Z historie Z ] České Z ] Kolejivo Z ] [ Americké Z ] Novinky USA ] Evropské Z ] Švýcarské Z ] Zbytek světa v Z ] Micro-Trains Z ] American Z Lines ] Pennzee ] FR - americké Z ] Aspenmodel Inc. ] Old Malák ] Malák Junction ] Ceník vozidel ] Ceník kolejiva ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.