g
Mosaz

 

o materiálech:
plast - PS
ostatní plasty

mosaz

pakfong

měď

fosforbronz

hliník
nerez
uhlík
dřevo

 

Mosaz

Mosaz je slitina mědi a zinku (binární mosaz), případně je část podílu zinku nahrazena jiným kovem (ternární mosaz). Žlutá mosaz má okolo 35% zinku. Má široké pole využití v jemné mechanice, elektrotechnice, při výrobě různého dalšího kovového zboží a také v modelářství. K přednostem mosazi patří dobrá obrobitelnost, korozivzdornost (pěkný vzhled) a slušná vodivost. Pevnost není příliš vysoká, ale pro mnoho aplikací zcela dostačující. Mosazi se dobře spojují pájením a také pokovují. Nevýhodou je cena, daná hlavně vysokým podílem mědi.

Mosaz v naší nabídce

U výrobků řady Ms je materiál, druh mosazi, vždy konkrétně uveden. Z mosazi Ms63 jsou vyrobeny plechy a trubky řady Ms. Ostatní výrobky řady Ms (tyče a obráběné profily) jsou z mosazi Ms58. Podrobnosti o obou těchto materiálech najdete níže.

Podrobnosti o materiálu výrobků K&S se mi zatím nepodařilo zjistit. Nevylučuji, že jsou to stejné mosazi jako u výrobků řady Ms, ale bez dalšího upřesnění od výrobce nemohu říci nic víc, než že je to nějaká žlutá mosaz.

mosaz Ms63

Ms63 je starší, ale dosud často používané označení pro mosaz CuZn37 (ČSN 423213, W.Nr.: 2.0321 atd.), kde číslo 63 přibližně vyjadřuje podíl mědi (podrobněji je chemické složení v tabulce). Je to nejběžnější mosaz používaná ve výrobě. Je dobře zpracovatelná za studena a je vhodná k pokovování. Má menší odolnost proti korozi, než mají mosazi s vyšším obsahem mědi. Hustota 8430 kg/m³.

CuZn37

složení [hmotnostní procenta]
Cu Zn Ni Fe Pb Sn Al ostatní celkem
62-64 zbytek do 0.3 do 0.1 do 0.1 do 0.1 do 0.03 do 0.1

mosaz Ms63 polotvrdá

Plechy řady Ms jsou vyrobeny z Ms63 ve stavu polotvrdém, tj. měly by mít tyto pevnostní charakteristiky: Rm = 370 - 440 MPa, Rp02 =  min. 200 MPa, tvrdost podle Vickerse 95 - 140 HV a podle Brinella 90 - 130 HB.

mosaz Ms58

Ms58 je označení používané pro mosaz CuZn39Pb3 (EN: CW 614 N, W.Nr.: 2.0401, atd.). Klasická norma ČSN, pokud vím, přesně tento materiál nezná, snad ji nahrazuje dokument TDP 18/20-05/84 (jehož znění mi ale není známo). Nicméně je to běžný, mezinárodně rozšířený materiál s vynikající obrobitelností. Dobře se letuje a tváří za tepla. K tváření za studena se naopak příliš nehodí. Hustota 8450 kg/m³, pevnostní charakteristiky: Rm = 350 - 550 MPa, Re =  270 - 500 MPa, tvrdost podle Brinella až 150 HB.

CuZn39Pb3

složení [hmotnostní procenta]
Cu Zn Pb Al Fe Ni Sn ostatní celkem
57-59 zbytek 2.5-3.5 do 0.05 do 0.3 do 0.3 do 0.3 do 0.1

nahoru
Plasty
Mosaz
Pakfong
Měď
Fosforbronz
Hliník
Nerez
Uhlík
Dřevo
Profily - přehled
Šroubky a díly
Evergreen
Raboesch
MBS
Mosaz Ms
K&S
Albion Alloys
Midwest
Proedge
Modelcraft
Leptané plechy
Obtisky
Tvarová paměť

Profily I
Profily H
Profily U
Profily L
Profily L ohýbané
Profily T
Profily křížové
Profily přírubové
Profily Z
Jekly čtvercové
Jekly obdélníkové
Jekly trojúhelník.
Šestihranné trubky
Hvězdicové profily
Aerodyn. trubky
Oválné trubky
Trubky "MS"
Trubky Albion
Trubky K&S
Kulatina "MS" ●
Kulatina ostatní ●
Tyče závitové
Tyče šestihranné
Tyče půlkruhové
Hranoly ■
Pásy
Plechy

 

 

Home ] Plasty ] [ Mosaz ] Pakfong ] Měď ] Fosforbronz ] Hliník ] Nerez ] Uhlík ] Dřevo ] Profily - přehled ] Šroubky a díly ] Evergreen ] Raboesch ] MBS ] Mosaz Ms ] K&S ] Albion Alloys ] Midwest ] Proedge ] Modelcraft ] Leptané plechy ] Obtisky ] Tvarová paměť ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.